Er zijn heel veel organisaties die ondernemers graag van advies dienen, zowel op regionaal als provinciaal en landelijk niveau.