Op woensdag 12 april vond de Kick-Off plaats van het Leisure Ontwikkel Fonds Noord-Brabant: een nieuw stimuleringsfonds voor ondernemers met een plan voor de vrijetijdssector. 

Dit stimuleringsfonds verstrekt leningen om het vrijetijdsaanbod in Noord-Brabant onderscheidend te versterken en daarmee meer bezoekers aan te trekken, die hier ook langer verblijven én meer besteden. Het fonds richt zich primair op het stimuleren van boek- en bezoekbaar vrijetijdsaanbod in Brabant. Het gaat om het versterken van het lokaal regionaal aanbod dat geschikt is voor bezoekers van verder weg.

De stakeholders in Noord-Brabant hebben als doelstelling om in 2020 de meest gastvrije en innovatieve provincie van Europa te zijn, met een groei in de toeristische bestedingen en een groei in werkgelegenheid. Om dit te bereiken zijn de volgende doelen gesteld: meer bezoekers trekken (voor leisure activiteiten), de verblijfsduur van de bezoekers verlengen (short break) en het merk Brabant versterken.

Teruglopende bestedingen

De bestedingen van de bezoekers in Brabant lopen voorlopig nog terug in vergelijking met andere Europese regio’s. Om dat tij te keren is het nodig om het meerdaags bezoek te stimuleren door de kwaliteit en de capaciteit te vergroten en het versnipperd vrijetijdsaanbod in samenhang te presenteren langs (inter)nationaal aansprekende thema’s en cross-overs. Daarom heeft de provincie Noord-Brabant in samenwerking met Midpoint Brabant, de Efteling en Libéma een, voor Nederland, uniek fonds in de leisure sector opgezet.

Kijk voor meer info op: www.stimulus.nl/lofbrabant