Logistiek Midden-Brabant wil gericht aandacht besteden aan personeelstekorten in de logistiek. Ze starten daarom 2 pilots om te zoeken naar praktische oplossingen.

Iedereen is op zoek naar goede, nieuwe medewerkers die direct inzetbaar zijn. De concurrentie tussen de branches neemt steeds meer toe. Het is verstandig om op korte termijn slimmer met elkaar te gaan samenwerken. Uit een eerste inventarisatie bij tien logistieke bedrijven, uitgevoerd door Logistiek Midden Brabant (een platform van ondernemers, gemeenten en kennisinstellingen die het logistieke vestigingsklimaat in Midden-Brabant versterken), bleek die behoefte ook erg groot. Om gericht naar praktische oplossingen te zoeken, is besloten om twee pilots op te starten. Met de uitkomsten en nieuwe inzichten van onderstaande pilots kun je als ondernemer/ambassadeur snel voordelen behalen. De hoofdkaders zijn deels bepaald. De detaillering wordt op basis van persoonlijke (praktijk) wensen verder ingevuld. Het gaat om de volgende pilots:

1. Pilot: Vitaliteitsprogramma’s

Gezondheidszorg is nu nog beperkt ingericht op preventie, terwijl uitval bedrijven erg veel geld kost. Het is belangrijk dat je organisatie snel in beeld krijgt welke uitvalrisico’s medewerkers lopen. Midpoint Brabant zoekt daarom vier bedrijven voor een praktische werkgroep die met elkaar een resultaatgericht vitaliteitsprogramma vorm geven. Er is al een goed onderzoeksprogramma beschikbaar waarmee over een breed scala van factoren onderzoek gedaan kan worden naar risico’s en kansen voor je bedrijf. Samen met een onafhankelijke organisatie stellen ze vervolgens vast welke maatregelen effectief zijn in het behouden of verbeteren van de performance van uw medewerkers. Er wordt o.a. onderzoek gedaan met vragenlijsten van TNO.

Er wordt gekeken naar: fysieke- en leefstijlaspecten, privé/werk balans, loopbaan, motivatie, onderlinge samenwerking, werkbelasting en burnout risico’s. Als je deelneemt, verkrijg je snel waardevolle inzichten, waarmee je samen met Midpoint Brabant concreet aan de slag kunt met individuele leefstijlverbetering, coaching, scholing, loopbaanontwikkeling en leiderschapprogramma’s. Je zult op korte termijn al verbeteringen merken in algehele fitheid, betrokkenheid, loyaliteit, klanttevredenheid en een verminderd ziekteverzuim. De inhoud van het vitaliteitsprogramma wordt per bedrijf in overleg afgestemd en kan in ook in samenwerking met STL.

2. Pilot: Instroombevordering vanuit UWV en gemeenten

In deze pilot, zoeken ze twaalf Bedrijven die met elkaar gaan samenwerken om een goed gestroomlijnd programma samen te stellen voor instroombevordering. Belangrijke onderdelen zijn:

  1. Met elkaar afspraken maken over een gezamenlijk selectie instrument.
  2. Goede aansluiting op het opleidingsprogramma van de Logistieke Academie Midden-Brabant.
  3. Onderzoeken en opzetten van een (nieuwe) vorm van flexwerk (bijv. gedeeld werkgeverschap).

Coolblue en NSK hebben zich inmiddels al voor deze pilot aangemeld. De realisatie van de zij-instroom projecten kunnen ook in overleg/samenwerking met UWV, de regio gemeente, STL, SBB, TLN en LAMB.

Men kan zich melden bij Ingrid Berens van Loket Leren en Werken door een mail te sturen aan ingrid.berens@lerenenwerken.nl of te bellen naar: 06 39 85 5859