Uit onderzoek van de aan Midpoint Brabant en Regio Hart van Brabant verbonden stichting MOED blijkt dat als de A58 ingezet wordt als 'Brabantse Energiecorridor', die kan voorzien in 13,1% van de energiebehoefte naar warmte en elektriciteit van de gehele provincie Noord-Brabant.

Voor elektrische energie geldt dat de corridor in 21,8% kan voorzien en voor warmte geldt dat de corridor een potentie heeft van 8,6% van de totale behoefte.

Brabantse Energiecorridor

Begin februari was de geplande verbreding van de A58 voor Rijkswaterstaat aanleiding om gemeenten langs deze snelweg uit te dagen om met initiatieven te komen voor de vorming van een Brabantse Energiecorridor. Het moet een herkenbaar lint in het landschap worden dat door wind, zon en warmte een deel van de energieopgave van Brabant realiseert.

Samenwerking

Regio Hart van Brabant gaat graag deze uitdaging aan en tekende vervolgens samen met Metropoolregio Eindhoven, de gemeente Breda, Enexis en Rijkswaterstaat een intentieverklaring om deze plannen te bekrachtigen. Stichting MOED heeft daarna het haalbaarheidsonderzoek op zich genomen. Daaruit blijkt nu dat de Energiecorridor in ruim 13% van de energiebehoefte van onze provincie kan voorzien.

Stichting MOED

Stichting MOED staat voor de Midden-Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij voor Energie en Duurzaamheid. Dat is een publiek/private onderneming binnen Midpoint Brabant, die samen met ondernemers, onderwijs en overheid invulling geeft aan energiebesparing en collectieve duurzame energieopwekking in Midden Brabant. Kijk voor meer informatie over de stichting op de website