Tilburg University begint samen met dertien partners aan een project ter waarde van 7 miljoen euro voor de ontwikkeling van avatars.

Virtuele figuren of avatars communiceren in virtual reality omgevingen via spraak, gelaatsuitdrukkingen, en handelingen met hun menselijke gebruikers. Vooral in de gezondheidszorg zijn verschillende toepassingen denkbaar. Ze kunnen bijvoorbeeld helpen bij het trainen van verplegend personeel, of bij het verduidelijken van patiëntenvoorlichting.

Het project VIBE (Virtual Humans in the Brabant Economy) is het eerste project van Mind Labs, het initiatief rondom interactieve technologieën en menselijk gedrag in de Spoorzone in Tilburg. De Europese Unie, OP Zuid, het Ministerie van Economische Zaken, de provincie Noord Brabant en de gemeente Tilburg financieren het project.

VIBE combineert cognitive wetschap, kunstmatige intelligentie, data en computerwetenschap binnen het domein van de gezondheidszorg. ‘Living health labs’ zullen opgezet worden op het gebied van verloskunde, oncologie en operatiekamers.

Prof. Max Louwerse, hoogleraar Cognitieve Psychologie en Kunstmatige Intelligentie en initiatiefnemer van het project: "Kennis op het gebied van virtual reality is steeds meer gedistribueerd over kennisinstellingen en bedrijven. Wat VIBE bijzonder maakt is niet alleen dat we virtuele interactieve avatars ontwikkelen, maar bovendien dat het project een stimulans geeft om gedistribueerd talent bij verschillende partners te combineren in een ambitieus project. VIBE past daarmee precies binnen het idee achter Mind Labs: de samenwerking tussen Tilburg University, Fontys, en ROC Tilburg, het bedrijfsleven en de gemeente en provincie."

Spoorzonewethouder Berend de Vries van de gemeente Tilburg is verheugd met de subsidie voor het project VIBE: "De subsidie voor VIBE biedt een geweldige basis om Mind Labs verder vorm te geven. Niet alleen inhoudelijk, maar ook fysiek in de Spoorzone in Tilburg. Daar zetten we samen met alle betrokkenen de schouders onder, eerst met een proeftuin in het Deprez-gebouw en later met nieuwbouw. Met VIBE maakt Mind Labs een vliegende start. Hiermee geven we het kennisintensieve profiel van het gebied stevig vorm." 

Het project VIBE gaat in januari 2018 van start. Naast Tilburg University (penvoerder) zijn betrokken: kennisinstellingen (NHTV Breda, Fontys, ROC Tilburg), ziekenhuizen (Amphia, Maxima Medisch Centrum en Spaarne Gasthuis), het bedrijfsleven (BlueTea, IC3D Media, Indicia, Noldus, Samure, Visionair3D), en het Nederlands Lucht- en Ruimtevaartcentrum.

Meer over Mindlabs: http://www.mindlabstilburg.nl/