Volgens de Keuzegids Masters 2018 behoren maar liefst 8 masteropleidingen van Tilburg University tot de top van het Nederlandse wetenschappelijk onderwijs. Aan deze masters is daarom het kwaliteitszegel ‘topopleiding’ toegekend. Daarnaast zijn er ook nog eens 7 masteropleidingen die zich de beste in hun vakgebied mogen noemen.

8 topopleidingen bij Tilburg University

De masteropleidingen die volgens de normen van het Centrum Hoger Onderwijs Informatie (CHOI), in 2018 het predicaat ‘topopleiding’ mogen voeren zijn de Research Master in Business, de Research Master in Social and Behavorial Sciences, Ondernemingsrecht, International Management, Strategic Management, Quantitative Finance and Actuarial Sciences, de Research Master in Law en Filosofie. Voor International Management en Strategic Management geldt dat zij zich ook vorig jaar al topopleiding mochten noemen, terwijl dit voor de Research Masters in Social and Behavorial Sciences en die in Law al meerdere jaren achtereen het geval is.

7 masters de beste in hun vakgebied

Dat Tilburg University wederom goed scoort in deze editie van de Keuzegids Masters blijkt ook uit het feit dat 7 masteropleidingen de eerste positie behalen in de ranking van hun vakgebied. Het gaat om de Research Master in Social and Behavorial Sciences, Fiscale Economie, Strategic Management, Quantitative Finance and Actuarial Sciences, Medische Psychologie en International Business Law. Ook de lerarenopleiding Nederlands behaalt de eerste plaats.

De overall ranking

Over alle studies gemeten wordt Tilburg University beoordeeld met 62,5 punten, vorig jaar was dat 63. Tilburg University behaalt van de algemene universiteiten de gedeelde tweede plek (met Maastricht University) achter de Rijksuniversiteit Groningen. Het gemiddeld aantal punten over de 13 universiteiten bedraagt 60,6 punten en Tilburg University scoort dus hoger dan het landelijke gemiddelde.