Een levendige binnenstad met een mix van functies en voorzieningen is van groot belang om de moderne kenniseconomie te kunnen omarmen. Daarom vindt Tilburg zich opnieuw uit, en dat is te zien aan de verschillende grote herontwikkelingsopgaven die zich in de binnenstad afspelen.

Vestigingslocaties.nl licht de belangrijkste ontwikkelingen uit. Lees verder op: Vestigingslocaties.nl.