2,5 miljoen mensen in Nederland zijn laaggeletterd en hebben moeite met lezen en schrijven. Dit kost de Nederlandse zorg alleen al 1 miljard euro per jaar, maar verhoogt ook de kans op gevaarlijke situaties op het werk. Steeds meer organisaties houden zich bezig met bewustwording. Nu is er een primeur in Tilburg: het initiatief Basisletters is de eerste Nederlandse onderneming die een dienst aanbiedt om informatie direct begrijpelijker te maken voor deze doelgroep.

Teksten voor laaggeletterden: een risico of van levensbelang?

De cijfers liegen er niet om: deze groep mensen leeft gemiddeld 6 jaar korter, is armer en heeft vaker (psychische) gezondheidsproblemen. Op het werk zorgt dit doorgaans voor interne en externe miscommunicatie en meer ziekteverzuim. Daarnaast kunnen cruciale documenten letterlijk van levensbelang zijn, denk o.a. aan patiëntenfolders, handleidingen en (veiligheids-)instructies.

Laaggeletterdheid is geen dyslexie of analfabetisme; de doelgroep kan vaak lezen en schrijven, maar heeft moeite om informatie te begrijpen. Laaggeletterden ervaren veel hinder in het dagelijks leven: ze begrijpen verkeersborden niet, kunnen slecht omgaan met een computer en formulieren invullen is onmogelijk. Jan Kemps – Taalambassadeur van Stichting ABC – bevestigt dit: “Ik heb een leven vol gemiste kansen en carrièremogelijkheden, maar de schaamte is het ergst.”

Wat Nederland momenteel doet aan laaggeletterdheid? Investeren in leertrajecten en bijscholing. Helaas weet de omgeving van een laaggeletterde vrijwel nooit dat hij/zij informatie niet begrijpt, door zojuist genoemde schaamte. Daardoor beginnen veel mensen die dit nodig hebben niet eens aan een cursus. Hoe organisaties kunnen inspelen op de behoeftes van deze doelgroep? Door hun eigen communicatie onder de loep te nemen.

Basisletters, geschreven voor iedereen

Basisletters, een initiatief van de Tilburgse copywriting agency Het TIC Huis, vindt dat iedereen recht heeft op begrijpelijke informatie. Samen met Stichting ABC en een testpanel – dat bestaat uit laaggeletterde mensen – herschrijven ze documenten. Zo begrijpt de doelgroep wat er staat, júíst in teksten van levensbelang. Ook voor organisaties is deze dienst cruciaal: begrijpelijke informatie resulteert in betere interne en externe communicatie, een veiligere werkomgeving en minder ziekteverzuim.