Bedrijven, overheid en onderwijs vinden elkaar in innovatieve clusters en helpen elkaar verder. Kenmerkend voor veel bedrijven in Tilburg is dat ze vooral lokale leveranciers en partners kiezen. Dat is niet alleen een kwestie van ‘ons kent ons’. Het is ook een blijk van gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen. En van de wens om zaken in de regio met elkaar op te pakken, vanuit onderling vertrouwen.

Het gaat ondernemers in Tilburg niet om in de schijnwerpers staan, maar om mooie dingen doen met elkaar. Zo weet bijna niemand dat er in het Senseo koffieapparaat een membraan van Tilburgse makelij zit. Ook multinationale bedrijven zoals Fuji gedijen goed in Tilburg. Misschien komt het door de aansluiting die ze vinden op het sociale vlak en de mentaliteit van zelfredzaamheid die ze herkennen. ‘Hoe moeilijk het ook wordt, we slaan ons er wel doorheen en vinden onszelf opnieuw uit als het nodig is.’

Die mentaliteit is onder andere zichtbaar in de manier waarop Tilburg, na de teloorgang van de textielindustrie, andere wegen vond om zich economisch te ontwikkelen. Tilburg biedt ruimte om te experimenteren. Is proeftuin voor tal van initiatieven, met zowel economische als maatschappelijke meerwaarde. Ondernemers houden zich in Tilburg niet alleen bezig met eigen belangen, maar ook met onderlinge versterking en verbetering van leefbaarheid. 

Dit komt onder andere tot uiting in de diverse innovatieve clusters die worden opgezet. Vaak van onderop en dus geïnitieerd door bedrijfsleven en onderwijs. Een meewerkende overheid zorgt er vervolgens voor dat de clusters een succesvolle start krijgen, waarna ze zelf vooruit kunnen. Enkele voorbeelden: Tradepark 58, Gate2, Campione, Data Science, Station 88 en het Ontdekstation.