De industriële sector: getransformeerd van traditionele productiesector naar sector gedreven door innovatie, kennis en creativiteit. Gevolg is dat binnen de industrie, maar ook in aanverwante sectoren, traditionele scheidslijnen in hoog tempo verdwijnen.

Verschillende activiteiten, of zelfs alle activiteiten uit de productieketen in één vestiging. Dat zie je bij steeds meer bedrijven. Er ontstaan cross-overs, waardoor bedrijfsactiviteiten en economische sectoren met elkaar verweven raken op één locatie, binnen één organisatie. Dit leidt tot nieuwe, geïntegreerde economische clusters, ketens of netwerken. Een gevolg is bijvoorbeeld dat de grenzen verdwijnen tussen industriële productie (maakindustrie), industrieel onderhoud (maintenance), transport, overslag, assemblage (logistiek) en marketing en sales, e-commerce en zakelijke dienstverlening (bijv. verzekeringen). Op deze wijze wordt een modern industrieel cluster gevormd.

Tilburg kan de koppeling tussen logistiek en moderne industrie maken

De koppeling tussen moderne industriële bedrijvigheid en uitstekende distributienetwerken onderscheidt de stad van andere logistieke centra. Ook zorgt die koppeling voor bijzondere economische kansen. De logistiek rondom maintenancebedrijven (de zogenaamde servicelogistiek) is daar een voorbeeld van. Resultaat is een hoge toegevoegde waarde: logistiek bepaalt in grote mate de uiteindelijke kwaliteit van dienstverlening aan de klant. Bedrijven als Agristo, BOA Nederland, CAPI, P. van der Wegen Gears, Bierens, Tesla, Standard Aero, Group of Butchers en Art Group werken al nauw samen met logistieke partners en vormen cross-overs om snel te kunnen schakelen.