Steeds meer bedrijven kiezen voor reshoring: ze heroverwegen hun businessmodel en halen werk terug naar de eigen regio. Daarmee is reshoring een innovatief model van formaat. Midden-Brabant loopt hiermee voorop. Tilburg, met een groot aantal maakbedrijven en een door de Tilburg University ontwikkelde reshoring-tool, geeft het voorbeeld.

Reshoring is méér dan het terughalen van productie uit het buitenland. Het is eigenlijk het tegenovergestelde van offshoring. Het is een heroverweging van het businessmodel van bedrijven. Die kijken waar ze produceren, wat ze uitbesteden en wat ze voor nieuwe activiteiten kunnen doen. Daarvoor maken ze hun businesscase opnieuw transparant, door te kijken naar kosten en kansen.

Stay or go back?

Voor elke ondernemer zijn het cruciale vragen: waar, op welke locatie kun je het beste produceren, wat besteed je uit, wat niet? Ontwikkelingen maken dat het voor ondernemers interessant en van belang wordt om de ‘business case’ te herijken dan wel te heroverwegen. Mogelijk leidt de optelsom van alle kosten en omstandigheden in bepaalde gevallen tot de strategische beslissing om te blijven zitten of alsnog productie te verplaatsen. Belangrijk is dan om ondernemers te helpen goed inzicht te verkrijgen in hun ‘total costs of ownership’, zoals dat heet: álle directe en indirecte kosten.

Rekentool

Met hulp van Tilburg University is er een rekenmodel gemaakt, dat bedrijven helpt de eigen afweging in kosten en baten te maken. Resultaten verschillen, maar het kostenverschil kan oplopen tot wel 30%. Bedrijven die een deel in het buitenland produceren of bijvoorbeeld hun inkoop of reparaties uitbesteed hebben, kunnen de eigen business case tegen het licht te houden met de Reshoring Tool. Dit kan onder deskundige begeleiding van de samenwerkende partijen. Door hen is het ook mogelijk gemaakt dat bedrijven gebruik kunnen maken van specifieke regelingen als het stimuleringsfonds

Maakindustrie in de lift

Lange tijd leefde in Nederland het idee dat de maakindustrie een aflopende zaak was, zegt Ton Wilthagen, hoogleraar arbeidsmarkt aan Tilburg University en initiatiefnemer van de reshoring tool. ‘De maakindustrie werd nog net niet doodverklaard, maar het scheelde niet veel. De crisis heeft ons geleerd dat júist de economieën met een sterke, moderne maakindustrie, zoals die in Duitsland, de economische storm het best doorstaan. De Nederlandse economie, met zijn grote dienstensector, is in dat opzicht kwetsbaar. Gelukkig zien we dat de maakindustrie weer steeds beter gewaardeerd wordt en dat het aantal jonge mensen dat kiest voor een technische opleiding na lange tijd weer toeneemt.’

The Reshoring Connection

Om bedrijven te begeleiden is The Reshoring Connection opgericht. Initiatiefnemers van The Reshoring Connection zijn Midpoint, Tilburg University en de Hart van Brabant Gemeenten. Er zijn al tal van Tilburgse bedrijven vol in business. Denk aan CAPI Europe, Smartwares, All Tape Supplies, CUPZ, Smartwares Group, BOA Group en SNRDPTY.