Tilburg is een bruisende, diverse stad volop initiatieven voor en door ondernemers. Deze site is bedoeld om ondernemers te informeren over Tilburg als stad om vanuit en in te ondernemen. Maar ook om Tilburg als ondernemersstad te ontdekken via inspirerende verhalen en voorbeelden. Daarnaast vind je hier alle praktische informatie die je nodig hebt om je te kunnen vestigen of om verder te komen met je onderneming. 

Ondernemen doe je samen. Met een meewerkende overheid, met andere ondernemers, gezamenlijke initiatieven en met hulp van onderwijs/universiteit. Juist dit samenwerken doen we zo goed hier in Tilburg. Ook deze website is tot stand gekomen door samenwerking tussen diverse partijen. De website is ontwikkeld door Citymarketing Tilburg en kwam mede tot stand op verzoek van de gemeente Tilburg.
 

We gaan ervan uit dat je alle informatie hebt kunt vinden. Heb je desondanks nog vragen? Bel 14013 of e-mail naar ondernemen@tilburg.nl. Heb je tips of ideeën over de website? Mail dan naar info@makeitintilburg.nl 

Over Citymarketing Tilburg:
Citymarketing Tilburg is opgericht om Tilburg op de kaart te zetten, zowel nationaal als internationaal. De stichting wil meer mensen laten kiezen voor Tilburg. De stad sámen aantrekkelijker maken voor bewoners, bezoekers, bedrijven en studenten. Daarom stimuleert Citymarketing Tilburg (de communicatie over) bijzondere projecten en initiatieven die betrekking hebben op Tilburg.

Over Gemeente Tilburg:
De gemeente benut kansen en helpt knelpunten op te lossen voor nieuwe - en reeds in Tilburg gevestigde bedrijven. Dit doet ze altijd samen met collega’s en externe partners. Met een proactieve aanpak worden partijen aan elkaar verbonden. Alle werkzaamheden staan daarbij in het teken van het behalen van de doelen: meer werkgelegenheid, minder werkloosheid, verkoop van grond en Tilburg profileren als ideale vestigingslocatie.